A tervezésről:

Minden Megbízó és tervezési feladat egyedi és két azonos területű, alakú, lejtésű telek is nagy ritkaság.

Ezért minden tervezés tiszta lappal indul, nem használunk merev sémákat, sablonokat – inkább főleg a Megbízó igényeire, a telek adottságaira, természetes és mesterséges környezetére, a tájolásra, az uralkodó szélirányra, az esetleges kilátásra és természetesen a helyi építési előírásokra támaszkodunk.

Az építészeti tervezés két agyféltekés folyamat: egyszerre kell működnie egyfelől az empátiának, az intuíciónak, a megérzéseknek, a kreativitásnak - másfelől a racionalitásnak, a praktikumnak és a gazdaságossági szempontoknak. Mindezek mellett egyúttal a helyi építési előírásoknak is meg kell felelnie a tervezett épületnek, hiszen főépítészek, hatóságok, hivatalok, szabályozások rengetegén kell végigvezetni, engedélyeztetni a tervet.

A tervezésnél fontos a jó telepítés, alaprajz, a használhatóság, a térkapcsolatok praktikus, egyben érdekes, egyedi kialakítása, a szerkezeti racionalitás és gazdaságosság. Mindemellett az épület ne harsogóan, de bocsásson ki olyan „hangot”, amelyre a talán minden emberben meglevő harmóniaközpont „rezonál”.

Egy jó épület egy sokismeretlenes egyenlet racionális-intuitív megoldása.

Tervezési terület:

Lakó- és középületek, ipari és mezőgazdasági épületek. A vezető tervezői fokozat minden épülettípus tervezésre feljogosít.

A tervezés megkezdéséhez a Megbízó részéről egy minél részletesebb igénylista, illetve térképmásolat szükséges a telekről. Rajz, skicc készítése a Megbízó részéről nem szükséges.

Ha a telek lejtése nagyobb, mint 10%, akkor geodéta által felmért, a pontos lejtésviszonyokat is megmutató telekrajz is szükséges. Geológiai (talajfúrási) vizsgálat is indokolt lehet több esetben.

 

 

Tervezési díj:

Meglevő lakóépület átépítés-bővítés tervezését - elsősorban szerzői jogi okok, másrészt kapacitáshiány miatt - nem vállaljuk, kizárólag új épületek tervezésével foglalkozunk.

Új épületek tervezésének építészeti tervezési díja 4.000.- Ft+ ÁFA/ nettó m2 (a teraszokat nem számoljuk bele). Műemléki, védett környezetbe, belvárosba való tervezés vagy tervtanácsi védés esetén a tervezési díj további 10%-al emelkedik. A legkisebb családi ház építész tervezési díja 500.000.-Ft+ ÁFA-ról indul.

Az ár magában foglal maximum 3 alkalom építészeti művezetést és napló-bejegyzést. A 3 alkalmon felüli művezetési alkalmak díja 25.000.-Ft+ÁFA/alkalom. Kérjük, hogy az építész művezetés igénylése előtt legalább 5 nappal szíveskedjenek jelezni, hogy be tudjuk táblázni! A 6 alkalom kötelező művezetést a statikus, a gépész és az elektromos tervező is végezhetik.

A nagyobb épületek m2-enkénti tervezési díja valamivel kedvezőbb, azokra egyedi ajánlatot adunk.

A építész tervezési díj tartalmazza a vázlattervek, az építész bejelentési terv, a tűzvédelmi tervfejezet, a hőtechnikai számítások, külső látványtervek és a közmű-egyeztetések, valamint a dokumentálás, ÉTDR-, illetve az építési naplóba való tervfeltöltés díjait is.

A díj nem tartalmazza a költségvetés-készítés és a statikai, gépészeti, elektromos, belsőépítészeti, belső látvány- vagy más egyéb kiviteli tervek, az energiatanúsítvány díját. A díj szintén nem foglalja magában a telek geodéziai, geológiai felmérésének költségeit. Az új előírások szerint minden épületnél kötelező a szakági (statika, gépészet, elektromosság) kiviteli terv is, amelyre a szaktervezők tudnak külön ajánlatot adni. Az építész tervezési díj nem tartalmazza a hatósági eljárási illetékeket sem.

A terv díjának kiegyenlítése a terv átadásakor esedékes. Előleg, rész-számlázás nem szükséges, csak ha a tervezés 3 hónapnál tovább tart.

A tervezők garantálják, hogy az ő hibájukból az engedély kiadása nem hiúsulhat meg, a tervezett épület az aktuális, releváns előírásoknak megfelel és az esetleges hatósági hiánypótlások a részünkről természetesen díjmentesek.

Számítani lehet arra, hogy az állandóan nagyszámú megbízásunk miatt 3-4 hónapra előre be vagyunk táblázva.